English Select language: Norwegian

PROJECT GROUP

 
Asbjørn Johnsen - Prosjektleder
Statens vegvesen

 
Kjell Sture Bjørvig
Master of Science Norway’s Technical University (1968).
Deputy Director General, Norwegian Public Roads Administration 1993-2012. 
Advicer to SINTEF’s Departement Technology and Society (1997-2015
Member of CEDR’s Excecutive Board (1997-2015)

 
Liv Bulling
Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region sør
Leder av NVFs kommunikasjonsgruppe 

 
Gunn M Enge
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Styring og strategistab

 
Lillian Fjerdingen
Spesialrådgiver i Norconsult AS 
Daglig leder av Næringslivsringen ved NTNU

 
Austin Gyda
Statens vegvesen region øst, Vegavdeling Oppland, seksjon plan og trafikk

 
Tore Hoven
NTNU - Prosjektdirektør Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

 
Hans Olav Simonsen
Statens vegvesen Vegdirektoratet, Avdeling Trafikant og kjøretøy og Kjøretøyseksjonen / Autosysprosjektet.