Velg språk: Engelsk Norsk

VELKOMMEN

 
 
Velkommen til Via Nordica-kongressen i 2016!

På vegne av Nordisk vegforum (NVF) er det er en stor glede for meg å invitere til den 22. Nordisk vegforums kongress,
VIA Nordica 2016, som blir arrangert i Trondheim 8.-10. juni. Via Nordica-kongressen arrangeres hvert fjerde år.

Via Nordica 2016 har som tema "Vårt klima - ditt miljø". Vi vil se på mulighetene for å utvikle et sikkert, effektivt
og bærekraftig vegtransportsystem med mindre bruk av energi.

I framtiden vil det være sterkt fokus på klimagassutslipp fra vegtransport og klimaeffekten av nye vegprosjekter. Like viktig
er det å se på  transportløsninger som lokalt påvirker  luftkvalitet, støy og trafikkulykker. Kongressen vil se nærmere på
disse utfordringene, helt fra planleggingen av vegprosjekter starter til de er i ordinær drift.

Vi vil bruke erfaringer fra store vegprosjekter som utgangspunkt for å vise mulighetene med ny teknologi i
framtidens prosjekter. 

Via Nordica 2016 vil bli holdt ved Clarion Hotel & Congress som er sentralt plassert i Trondheim. Kongressen er  åpen
for eksperter fra land utenfor Norden som vil ta del i våre erfaringer og samtidig bringe internasjonale erfaringer til
denne nordiske kongressen.
 
 
         Jeg ønsker dere alle velkommen til Trondheim.
         Terje Moe Gustavsen, leder av NVF 2012-2016
         vegdirektør i Statens vegvesen
 
 
 
 
Sponsors